HÌNH ẢNH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH.

các trường tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề để hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

Ngày Sách Việt Nam năm 2014 được triển khai trên phạm vi cả nước. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 19/4 đến ngày 23/4.

Để hướng ứng Ngày sách Việt Nam, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị các Sở, đại học, học viện, cao đẳng triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội theo từng chủ đề, các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa về sách nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.DSC06921